Fontana Villa Magni

Fontäner

Objektreferens: Fontän i Italien

Fontana Villa Magni


Triflex flytande plaster baserade på polymetylmetakrylat (PMMA) lämpar sig inte bara för tätning av tak, balkonger och parkeringshus. De fungerar dessutom utmärkt i mycket speciella typer av entréer: I parken runt Villa Magni, en anrik 1800-talsherrgård i Italien, renoverades en springbrunn med hjälp av Triflex flytande plast.

Ytbeläggningen på den 40 m² stora brunnen hade börjat lossna och gjorde att springbrunnen såg nedgången och tråkig ut. Ägaren beslöt därför att renovera den med hjälp av Triflex flytande plast. Det som övertygade honom med Triflex var bland annat hur effektiva Triflex system är, något som intygas genom ETA-godkännanden och olika testintyg. Dessutom uppfyller systemen kraven i miljöcertifieringssystemet LEED.

Ett ytterligare argument för att använda Triflex var den rådgivning och det stöd som Triflex medarbetare gav på plats. Hantverkarna började med att ta bort den gamla ytbeläggningen i dammen, varpå de rengjorde betongbottnen och slipade ytan. Därefter applicerade man grunderingen Triflex Cryl Primer 276 och tätade alla skarvar och de vertikala ytorna med detaljtätskiktssystemet Triflex ProDetail. Efter detaljtätningen tätades hela dammens yta med Triflex ProTect – ett helt armerat tätskiktssystem för takytor, som fungerar utmärkt även för speciella användningsområden. Efter en kort härdningstid förseglade man ytan med Triflex Cryl Finish 205 i nyansen Aqua, så att dammen återfick sina ursprungliga lysande vackra vattenfärger.

Läs mer om arbetet