Tätning av kvartersgård

Vi fick i uppdrag att täta kvartersgården och göra den snygg och trevlig.

PMMA arbete i Täby

Det var läckage på en kvartersgård på ”Fregatten” i Täby. Vi fick i uppdrag att täta kvartersgården och göra den snygg och trevlig. Vårt arbete gick ut på att ta bort gamla markplattor, och täta taket, reparera trappan, byta takbrunnar, måla och fräscha upp rostiga räcken och byta plåt.

Klicka på en bild för att se förstoring. Ladda gärna hem vår referensbroschyr.