Miljö

Vi ärver inte jorden från våra föräldrar -
vi lånar den från våra barn

Miljö

Våra bidrag till miljövänlig kvalitet

 • Ekologisk kontrollerad produktionsprocess.
 • Policy med kontinuerlig innovation som fokuserar på miljön samt användarnas hälsa och säkerhet.
 • Varaktighet.
  Ett viktigt kriterium för bevarandet av byggnader med bestämmelsen att tätningsmembran är utformade att vara i minst 30 år.
 • Återvinningsbara produkter.
 • Energihantering.
  Villkoren för vårt system som begränsar värmeförluster från byggnader under deras livslängd.
 • Ett starkt värdekoncept för miljövänlighet
  Utformat för att överbrygga den outnyttjade biologiska och miljömässiga potentialen.
 • Certifierade i ”Sunda Hus”
 • ”Vi ärver inte jorden från våra föräldrar, vi lånar den av våra barn”